Oikeus: Talvivaaran uraanilupa valtioneuvoston uuteen käsittelyyn

5.12.2013, 11:11 -

päätöksen valtioneuvoston uuteen käsittelyyn, kertoo Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj pörssitiedotteessaan. Lupa uraanin tuottamiseen on myönnetty Talvivaara Sotkamo Oy:lle 1.3.2012. Korkeimman

Lähde: Oikeus: Talvivaaran uraanilupa valtioneuvoston uuteen käsittelyyn