HFD häver Talvivaaras urantillstånd

5.12.2013, 09:31 -

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har hävt gruvbolaget Talvivaaras urantillst