Talvivaara sai lisäaikaa varotoimiensa selvittämiseen

3.12.2013, 11:11 -

Kaivosyhtiö Talvivaara on saanut muutaman päivän lisäaikaa selvittää, miten yhtiö aikoo järjestää bioliuotuksen varotoimet. Kainuun ely-keskuksen mukaan Talvivaaran on annettava selvitys asiasta

Lähde: Talvivaara sai lisäaikaa varotoimiensa selvittämiseen