Suomi on tärkeä EU:n metallihuollolle

2.12.2013, 11:12 -

mineraalien ja metallien tuotantoa.” Pohjoismaista kaivosteollisuutta tarvitaan EU:n kaivannaisteollisuuden… tuotteiksi. Sen lisäksi Kiina investoi ulkomaille kaivosteollisuuteen ja varmistaa näin raaka-aineiden

Lähde: Suomi on tärkeä EU:n metallihuollolle