RKTL ei löytänyt kadiumsärkiä

2.12.2013, 10:41 -

kadmiumpitoisuus ei ole noussut. Talvivaaran vesien vaikutusalueen ulkopuolelta Sotkamon Kiantajärvestä löytyi yksi kadmiumsiika. Talvivaaran mukaan kyseinen siika tai Sotkamon Kiantajärvi eivät liity

Lähde: RKTL ei löytänyt kadiumsärkiä