Prosessi voi pysähtyä

30.11.2013, 22:51 -

Talvivaaran kaivoksen aiheuttamia ympäristöongelmia on käsitelty valtaosin hydrologisina ja…, jopa vientimarkkinoille asti. Talvivaaran tulevaisuutta puntaroitaessa tulisi valtioneuvoston ottaa

Lähde: Prosessi voi pysähtyä