Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneeraus käynnistyy

29.11.2013, 11:11 -

yrityssaneeraushakemustaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Talvivaara Sotkamo Oy jättivät… Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n saneerausmenettelyn käynnistämisestä. Talvivaara Sotkamo Oy:n osalta

Lähde: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneeraus käynnistyy