Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj pääsee yrityssaneeraukseen

29.11.2013, 10:01 -

Talvivaara Sotkamo Oy sai lisäaikaa hakemuksen täydentämiseen. Espoon käräjäoikeus on hyväksynyt Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hakemuksen yrityssaneerauksen käynnistämisestä. Talvivaara Sotkamo

Lähde: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj pääsee yrityssaneeraukseen