Talvivaara inte räddat

29.11.2013, 14:53 -

Nyheten om att Talvivaaran Kaivosyhtiös ansökan om företagssanering har godkänts förändrar inte p