Talvivaara företagssaneras – men Sotkamo får vänta

29.11.2013, 08:51 -

Talvivaara har beviljats företagssanering – men det bolag som sköter gruvan i Sotkamo m