Selvitysmies: Ensin selvitetään Talvivaara Sotkamon todellinen tila

29.11.2013, 12:22 -

Talvivaara Sotkamon tilanteen selvittäjäksi määrätty asianajaja Pekka Jaatinen kertoo, että olennaista on nyt selvittää kaivostoimintaa harjoittavan tytäryhtiön todellinen tilanne.

Lähde: Selvitysmies: Ensin selvitetään Talvivaara Sotkamon todellinen tila