Evira ei löytänyt kadiumsärkiä

29.11.2013, 16:41 -

kadmiumpitoisuus ei ole noussut. Talvivaaran vesien vaikutusalueen ulkopuolelta Sotkamon Kiantajärvestä löytyi yksi kadmiumsiika. Talvivaaran mukaan kyseinen siika tai Sotkamon Kiantajärvi eivät liity

Lähde: Evira ei löytänyt kadiumsärkiä