Så stor blev Northlands rörelseförlust

28.11.2013, 08:11 -

Northland Resources redovisar ett rörelseresultat om -33,7 miljoner dollar för det tredje kvartalet ( -10,1 ). Försäljningsintäkterna uppgick till 31,4 miljoner dollar ( ). Kassaflödet före

Lähde: Så stor blev Northlands rörelseförlust