Tillgångar upp i rök för Nordic Mines

27.11.2013, 07:31 -

Gruvbolaget Nordic Mines, som befinner sig i rekonstruktion, har genomfört en uppdatering av mineraltillg