Talvivaara joutuu selvittämään varotoimiaan

27.11.2013, 13:51 -

Talvivaara joutuu selvittämään Kainuun ely-keskukselle, miten yhtiö järjestää bioliuotuksen varotoimet.

Lähde: Talvivaara joutuu selvittämään varotoimiaan