Talvivaara joutuu selvittämään bioliuotuksen varotoimia

27.11.2013, 14:01 -

Kainuun ely-keskus pyytää Talvivaaralta selvitystä, miten yhtiö järjestää bioliuotuksen… tällä haavaa oleva liuosmäärä ei mahdu varoaltaisiin. Talvivaaran on raportoitava ely-keskukselle

Lähde: Talvivaara joutuu selvittämään bioliuotuksen varotoimia