Kainuun ELY-keskus pyytää selvitystä bioliuotuksen varotoimenpiteistä

27.11.2013, 16:42 -

Kainuun ELY-keskus on keskiviikkona pyytänyt Talvivaara Sotkamo Oy:ltä selvitystä siitä, miten… pumppujen kunnossapidosta huolehditaan. Selvityspyynnössään ELY-keskus tähdentää, että Talvivaara

Lähde: Kainuun ELY-keskus pyytää selvitystä bioliuotuksen varotoimenpiteistä