Talvivaarabeslut skjuts upp

26.11.2013, 09:01 -

Talvivaara tid till fredag att komplettera sin ansökan. En viss andel av fordringsägarna m