Pörssipäivä kääntyi alavireiseksi

26.11.2013, 18:22 -

sijaan nousi lähes 5 prosenttia ja Honkarakenne yli 4 prosenttia. Talvivaaran osakkeen arvo oli

Lähde: Pörssipäivä kääntyi alavireiseksi