Pahtavaara louhii kultaa minimiteholla

26.11.2013, 10:11 -

tonnin vuotuista louhintamäärää. Pahtavaaran kaivoksen 60:sta työntekijästä 11 on vielä lomautettuna… nostaa Pahtavaaran louhintatehon maksimiin. Maksimiteholla kaivos louhii malmia 40 tuhatta tonnia

Lähde: Pahtavaara louhii kultaa minimiteholla