Ny vändning i Talvivaara-frågan

26.11.2013, 09:11 -

har dragit tillbaka sitt stöd för Talvivaaras ansökan. Talviaara Sotkamo Ab och Talvivaara…Esbo tingsrätt fattade i dag inget beslut om gruvbolaget Talvivaaras ansökan om skuldsanering

Lähde: Ny vändning i Talvivaara-frågan