Kuusamon hyvästä pidettävä kiinni

26.11.2013, 06:02 -

puunjalostusteollisuudesta, maataloudesta ja luonnontuotealalta sekä kaivosteollisuudesta. Kaivosteollisuuden työpaikat nähdään seudullisina eli lähinnä tähtäimessä on Mustavaaran kaivoksen uudelleen

Lähde: Kuusamon hyvästä pidettävä kiinni