Talvivaara hoppas på företagssanering

25.11.2013, 14:41 -

Det krisande gruvbolaget Talvivaara väntar p