Pitkän taantuman jälkeen Suomi ei palaa entiselleen

24.11.2013, 22:52 -

hyötyisi suomalainen kaivosteollisuus, kun metallien hinnat kimmahtaisivat taas kysynnän kasvaessa korkeuksiin. Kaivosteollisuudessa on kuitenkin kansallisesta näkökulmasta yksi paha ongelma: omistus on

Lähde: Pitkän taantuman jälkeen Suomi ei palaa entiselleen