Talvivaaran särkien kadmiumpitoisuus laski keväällä

22.11.2013, 14:01 -

22.11.2013 12:45 Useimpien Talvivaaran lähivesistä kolmannella kalastuskierroksella… pyydetty Kolmisopesta eli Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueelta ja siika Kiantajärvestä, joka on

Lähde: Talvivaaran särkien kadmiumpitoisuus laski keväällä