Talvivaara har hundratals borgenärer

22.11.2013, 14:21 -

Esbo tingsrätt har publicerat förteckningen över gruvbolaget Talvivaaras borgenärer. Talvivaara önskade att listan skulle förbli hemlig. Talvivaara Sotkamo Ab och Talvivaara gruvaktiebolag Ab har

Lähde: Talvivaara har hundratals borgenärer