Kaleva: Talvivaara saa 31 miljoonaansa vasta kykenemättömässä tilassa

22.11.2013, 10:31 -

Kainuun Ely-keskuksen mukaan Talvivaaran 31 miljoonan euron ympäristövakuus otetaan käyttöön sitten…. Viranomaiset eivät kuitenkaan tiedä loppuuko Talvivaaran kyky huolehtia velvoitteistaan samaan aikaan

Lähde: Kaleva: Talvivaara saa 31 miljoonaansa vasta kykenemättömässä tilassa