Evira: Talvivaaran särkien kadmiumpitoisuudet laskivat

22.11.2013, 12:21 -

Särkien kadmiumpitoisuus Talvivaaran lähivesillä väheni keväällä. Pitoisuudet laskivat edellisestä mittauskierroksesta, joka tehtiin alkuvuodesta. Kalojen raskasmetallipitoisuuksia on mitannut

Lähde: Evira: Talvivaaran särkien kadmiumpitoisuudet laskivat