Talvivaara allt närmare konkurs

21.11.2013, 07:51 -

företagssanering godkänns eller att saneringen lyckas under dessa förh