Talvivaara kiistää SLL:n väitteet bioliuotuksesta

20.11.2013, 07:41 -

Kuva: Yle Suomen luonnonsuojeluliitto SLL vaati Talvivaaraa eilen kertomaan prosessitietojaan… eilen omiin tutkimuksiinsa vedoten, ettei Talvivaara ole saanut siirrettyä bioliuotusta koetoiminnasta

Lähde: Talvivaara kiistää SLL:n väitteet bioliuotuksesta