Statens ägarpolitik debatterades

20.11.2013, 21:52 -

annat statens problembolag Finnair, Talvivaara och Solidium – m