Soklissa toistuisivat Talvivaaran virheet

20.11.2013, 01:52 -

Norjalaisella Yara Finlandilla on kiire saada junarata Savukosken Sokliin aiotulle kaivokselle… ja kalastoineen tuhoutuisi kaivoksen vesistöjärjestelyihin. Kaivos ottaisi käyttövetensä vesistöstä

Lähde: Soklissa toistuisivat Talvivaaran virheet