Ely-keskus patisti Talvivaaraa jatkamaan rakennustöitä

20.11.2013, 12:01 -

Kaivosyhtiö Talvivaara sai Kainuun ely-keskukselta kehotuksen turvata ympäristön hyvinvointi. Se… jatkamisen. Se kertoo, että Talvivaara on ilmoittanut kehotuksen saatuaan jatkavansa rakentamista

Lähde: Ely-keskus patisti Talvivaaraa jatkamaan rakennustöitä