ELY-keskus kehottaa Talvivaaraa varmistamaan ympäristöturvallisuuden

20.11.2013, 12:52 -

kaivosalueella, että joidenkin jo suunniteltujen ympäristöturvallisuuden kannalta merkittävien rakenteiden… Talvivaaran tulee joka tilanteessa varmistua siitä, että käytössä on riittävästi kemikaaleja

Lähde: ELY-keskus kehottaa Talvivaaraa varmistamaan ympäristöturvallisuuden