ELY antoi Talvivaaralle kehotuksen ympäristöturvallisuudesta

20.11.2013, 11:11 -

Kainuun ELY-keskus on kehottanut Talvivaaran kaivosyhtiötä varmistamaan, että kaivosalueella ei ole olemassa uhkaa ympäristön pilaantumiselle.

Lähde: ELY antoi Talvivaaralle kehotuksen ympäristöturvallisuudesta