Annika Lapintie: Tässä Talvivaaran paras ja pahin vaihtoehto

20.11.2013, 08:41 -

kaivosyhtiö Talvivaaralle olisi, että sen toiminta jatkuu tarvittaessa valtion tuella. – Valtion omistuksen… edun huomioimista. Pahin vaihtoehto taas olisi Talvivaaran konkurssi. Silloin korostuisivat velkojien

Lähde: Annika Lapintie: Tässä Talvivaaran paras ja pahin vaihtoehto