Debatt i Finland 46/2013

19.11.2013, 09:32 -

denna resumé. Vecka 46 Nickelgruvan i Talvivaara och kommunernas pensionsbolag Kevas lednings förm