Asiantuntijaryhmän karu arvio: Talvivaaran bioliuotus ei toimi luonnonoloissa

19.11.2013, 13:42 -

Talvivaaran nikkelin jalostuksessa käyttämään bioliuotusmenetelmään liittyy suuria ongelmia. Asiantuntijaryhmän mukaan Talvivaaran pilottivaihe ja varsinainen kaivostoiminta eroavat toisistaan selvästi. Ero on

Lähde: Asiantuntijaryhmän karu arvio: Talvivaaran bioliuotus ei toimi luonnonoloissa