Antti Lankinen: En tunne voitonriemua

17.11.2013, 19:31 -

tunnetuksi Talvivaaraan kriittisenä suhtautuvana henkilönä. Lankinen korostaa suhtautuneensa kaivokseen kriittisesti jo silloin kun Talvivaara oli saanut ympäristöluvan. Ennen kuin mistään ympäristöongelmista

Lähde: Antti Lankinen: En tunne voitonriemua