Kaivosten vakuuksissa valtavia eroja

16.11.2013, 08:21 -

, kuten avolouhosten merkitsemiseen ja aitaamiseen. Perustuu kaivoslain vuoden 2011 uudistukseen… ympäristövahingoista on ensisijainen ja luonteeltaan ankara, selvittää kaivoslainsäädäntöä tutkinut

Lähde: Kaivosten vakuuksissa valtavia eroja