Talvivaarassa ajetaan metallitehdasta alas, yritys hakee saneerausta

15.11.2013, 10:31 -

Talvivaaralle osana vapaaehtoista velkojen järjestelyä. Talvivaara ja sen operatiivinen tytäryhtiö Talvivaara… . Jotta Talvivaara ja Talvivaara Sotkamo Oy olisivat saneerauskelpoisia, Talvivaara-konserni tarvitsee

Lähde: Talvivaarassa ajetaan metallitehdasta alas, yritys hakee saneerausta