Talvivaara ansöker om företagssanering

15.11.2013, 08:02 -

Gruvbolaget Talvivaara meddelar att det ansöker om företagssanering. Samtidigt meddelar bolaget att… verksamheten. Talvivaaras ekonomiska problem har varit kända och bolaget har en längre tid försökt f