ELY-keskus valmiina työttömien auttamiseen

15.11.2013, 13:41 -

ympäristöturvallisen toiminnan alueella, ELY-keskus kertoo. Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä… Kainuussa lisäksi arviolta 800 henkilöä. Yrityssaneeraustilanteessa Talvivaaran työntekijät

Lähde: ELY-keskus valmiina työttömien auttamiseen