Staten får städräkning för Talvivaara?

14.11.2013, 16:51 -

Risken är stor att staten betalar för miljöskadorna om Talvivaara g