Debatt i Finland 45/2013

14.11.2013, 09:31 -

gruvbolaget Talvivaara om en möjlig konkurs. Jätteinvestering i Fredrikshamn Det globala företaget Google… h