Talvivaaran alasajo kestäisi pari vuotta

12.11.2013, 12:21 -

ku Seitsemän luonnontieteen asiantuntijaa on lähettänyt kaivosyhtiö Talvivaaraa koskevan avoimen kirjeen valtioneuvostolle. Kirjeen mukaan Talvivaaran bioliuotusprosessin lopettaminen

Lähde: Talvivaaran alasajo kestäisi pari vuotta