Talvivaaran uusi velvoitetarkkailusuunnitelma harkintaan

11.11.2013, 10:01 -

Kuva: Heikki Rönty / Yle Talvivaaran kaivosyhtiö on toimittanut valvoville viranomaisille… kalataloustarkkailun omalla alueellaan. Muutoin käsittelijänä on Kainuun ELY-keskus. Käsiteltyään Talvivaaran

Lähde: Talvivaaran uusi velvoitetarkkailusuunnitelma harkintaan