Talvivaara: Finansieringsförhandlingar i Mellaneuropa

11.11.2013, 13:52 -

Det krisdrabbade gruvbolaget Talvivaara fortsatte p