Pekka Perä: Jag kan fortfarande inte ge kommentarer

8.11.2013, 19:14 -

uttala sig om bolagets angelägenheter. Enligt honom tas avgörandena om Talvivaaras framtid s