”Jos vesi on tummaa, sitä kannattaa juoksuttaa”

8.11.2013, 11:11 -

ylimääräisiä kemikaaleja tai aineita. Syynä sakan irtoamiseen ovat Keitele-järven Kymönselän alittavien… vedenottamon kaivosta.

Lähde: ”Jos vesi on tummaa, sitä kannattaa juoksuttaa”